Informare privind prelucrarea datelor personale


Prezenta sectiune include informatii despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si despre drepturile dumneavoastra conform Regulamentului (UE) 679/2016 - Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), a Legii de punere in aplicare a prevederilor GDPR si a oricaror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine Minex Romania, in calitate de operator de date cu caracter personal. Minex Romania are sediul in Bucuresti, Bulevardul Metalurgiei nr. 85, cam. 4, cod postal 041832, cod fiscal RO25370700 si a fost inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4219/2009.

Ce date cu caracter personal prelucram?

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare definite mai jos, prelucram atat datele cu caracter personal furnizate direct de catre client in momentul transmiterii solicitarii acestuia cat si alte date personale, care ne-au fost furnizate in mod voluntar de catre client sau pe care le detinem deja in cadrul unei relatii de afaceri existente. Prelucram, de asemenea, date obtinute de la terti (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate), precum si date pe care le generam singuri pe baza prelucrarii acestora. Aceste date pot fi incadrate de principiu in urmatoarele categorii:

 • Date de identificare ca, de exemplu: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, data si locul nasterii, etc.
 • Date de contact ca, de exemplu: adresa de domiciliu/sediu/de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon fix, numar de telefon mobil, etc.
 • Date privind situatia profesionala ca, de exemplu: informatii referitoare la nivelul studiilor, profesie, ocupatia, numele angajatorului, domeniul de activitate, etc.
 • Date bancare ca, de exemplu: numar de cont (IBAN)

In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a clientului, pe langa datele sale personale, datele personale pe care le prelucram pot apartine si urmatoarelor categorii de persoane vizate: mandatari si/ sau reprezentanti legali sau conventionali ai clientului, persoane de contact ale clientului, imputerniciti sau utilizatori ai clientului. Este responsabilitatea clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea si scopul prelucrarii datelor lor personale, in relatia cu el.

Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie in cadrul documentelor transmise categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala, date privind opiniile dumneavoastra politice sau convingerile religioase, date cu privire la starea de sanatate etc.

De ce prelucram datele dumneavoastra si ce temeiuri juridice avem?

Pentru executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale

Cum ar fi, de exemplu: emiterea unei oferte, procesarea unei solicitari, prestarea de servicii, furnizarea de produse, procesarea de servicii de incasari si plati.

In acest caz, prelucrarea are la baza executarea contractului la care dumneavoastra sunteti parte si /sau demersurile necesare in vederea incheierii contractului respectiv, la cererea dumneavoastra.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale

Avem obligatia legala de a prelucra si stoca datele dumneavoastra conform cerintelor de cunoastere a clientelei prin aplicarea tuturor masurilor de identificare a clientului.

De asemenea, datele dumneavoastra sunt procesate si stocate si pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare si pastrare: in scopuri de gestiune financiar-contabila, conform legislatiei fiscale; in scopuri de audit intern sau audit financiar; in scopuri de raportare catre autoritati conform reglementarilor in vigoare; in scopuri de controale si/ sau raspuns la solicitarile venite din partea autoritatilor, in scopuri de asigurare a continuitatii afacerii, a securitatii datelor in sisteme si a documentelor, precum si a securitatii fizice in incintele noastre.

In vederea indeplinirii intereselor noastre legitime

Daca este necesar, prelucram datele dumneavoastra personale in vederea recuperarii creantelor ?i în vederea exercitarii sau apararii oricaror drepturi ?i interese legale ale companiei Minex Romania, precum si in scopul prevenirii si combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relatiile contractuale cu clientii nostri.

In scopuri de marketing

Daca doriti sa participati la programele noastre de loializare pentru clientii activi, la diverse evenimente promotionale, la studii de satisfactie privind serviciile si produsele contractate, sa primiti pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) sau diverse materiale promotionale prin posta, avem nevoie de consimtamantul dumneavoastra expres pentru a va putea prelucra datele cu acest scop.

In cazul in care ni l-ati acordat, sunteti indreptatit sa va retrageti acest consimtamant oricand, pentru una sau pentru toate operatiunile de prelucrare prezentate mai sus, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa, astfel:

 • prin e-mail la adresa: gdpr@minex.ro
 • prin posta/curier la urmatoarea adresa: Minex Romania, Bulevardul Metalurgiei nr. 85, sector 4, 041832 Bucuresti
 • prin depunere la sediul Minex Romania, la receptie, la adresa Bulevardul Metalurgiei nr. 85, sector 4, 041832 Bucuresti
 • prin intermediul formularelor de contact de pe www.minexgroup.eu si www.iqindustrial.ro
 • prin modificarea sau stergerea profilului personal de pe www.iqindustrial.ro

Caror destinatari sau categorii de destinatari transmitem datele dumneavoastra?

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare enumerate, datele dumneavoastra sunt transmise urmatorilor destinatari:

 • catre furnizorii nostri de servicii, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite de operator, si strict in baza instructiunilor documentate primite de la noi.
Lista furnizorilor nostri

SC 9 Online Util SRL – servicii IT si marketing
Bulveradul Garii Obor nr. 12, Bl B2, etj. 6, apt. 26
Sector 2, Bucuresti
CUI RO29304393
J40/13125/2011

Leading Resource SRL – servicii consultanta si marketing
Str. Valea Calugareasca 5, Bl. A6, sc. 1, etj. 1, apt. 5
Sector 6, Bucuresti
CUI 28833825
J40/8409/2011SC

Niva Solutions SRL – servicii IT
Str. Cap Ivan Anghelache nr. 2, Bl M28, sc. 1, ap. 50,
Sector 5, Bucuresti
CUI RO 17514243
J40/7539/2005SCP

Udrescu & Asociatii Societate Civila de Avocati – servicii avocatura
Str. Stefan Negulescu nr. 34, et. 2, ap. 3
Sector 1, Bucuresti
CUI RO31351303
Decizie: 583/04.03.2013

Daca este cazul, datele dumneavoastra pot fi transmise si catre urmatorii destinatari/categorii de destinatari, pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale, pentru realizarea intereselor legitime privind recuperarea creantelor sau exercitarea si apararea drepturilor si intereselor noastre, dupa cum urmeaza: 

 • Executori judecatoresti, instante judecatoresti, politie, parchet, etc - De ce: In caz de nevoie pentru apararea si exercitarea oricaror drepturi si interese legale.
Pe ce perioada stocam datele dumneavoastra?

Pastram datele dumneavoastra doar pe durata si in masura in care este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus, sau daca exista o obligatie legala in acest sens. Pentru prelucrarile de date care necesita consimtamantul dumneavoastra, datele vor fi prelucrate si pastrate pana la data retragerii consimtamantului.

Daca am incheiat un contract cu dumneavoastra, atunci vom respecta obligatiile legale de pastrare a datelor si documentatiei relevante, dupa cum urmeaza:

 • datele personale ale clientilor nostri care se regasesc in orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhivele companiei Minex conform prescriptiilor legale

Drepturile dumneavoastra

Protectia datelor pe pagina noastra web

Protejarea sferei dumneavoastra private in timpul utilizarii paginii noastre web reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va informam, in continuare, in detaliu, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui mijloc de interactiune. Responsabila pentru protectia datelor cu privire la aceasta pagina web este compania Minex Romania. La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, respectam cu strictete prevederile legale in vigoare privind protectia datelor.

Prezenta informare privind protectia datelor se aplica doar pentru paginile web www.minexgroup.eu si www.iqindustrial.ro, precum si pentru subdomeniile aferente, insa nu si pentru pagini controlate sau operate de terti. Va rugam sa verificati politicile si informarile privind protectia datelor aferente paginilor web controlate sau operate de catre terti, deoarece acestea nu se afla sub controlul nostru si nu ne asumam raspunderea pentru continutul si pentru masurile lor privind protectia datelor.

Securitatea datelor

Pentru protectia datelor dumneavoastra pe pagina noastra web, am luat masuri tehnice si organizatorice pentru a le proteja in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii actuale.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele furnizate de dumneavoastra

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor. In cazul in care corespondati cu noi sau completati un formular cu date personale prin intermediul paginii noastre web, va rugam sa aveti in vedere faptul ca datele mentionate de dumneavoastra in formularul respectiv vor fi prelucrate in toate scopurile descrise mai sus.

In cazul in care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicita introducerea datelor dumneavoastra personale, este exclusa corelarea datelor dumneavoastra personale cu datele din protocolul de accesari, prin intermediul adresei IP (colectata oricum in forma anonimizata), in scopul realizarii unui profil de utilizator cu date personale. 

Datele colectate de noi

Daca vizitati pagina noastra web, datele sunt inregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informatii privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastra web, consultati titlul Utilizarea de Cookie-uri.

Parteneri

Minex Romania nu efectueaza toate prelucrarile datelor cu caracter personal prin aceasta pagina web in regim propriu, ci beneficiaza de sprijin de la parteneri specializati, care actioneaza pe baza comenzilor primite de la noi.

Partenerii nostri sunt atent selectati si asigura, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastra conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor si asigurarea respectarii drepturilor dumneavoastra. Partenerilor le este interzis sa utilizeze datele cu caracter personal la care au acces in baza imputernicirilor primite de la noi pentru scopuri proprii sau comerciale sau sa le transmita tertilor.

In ce cazuri va putem colecta datele prin pagina noastra web?

Solicitare de oferte

In cazul solicitarii de oferte sau informatii despre un anumit produs, datele indicate de dumneavoastra in formularul de contact de pe pagina produsului sunt prelucrate de noi in scopul procesarii cererii de solicitare si pentru a va contacta in acest sens. Datele indicate in formular pot fi utilizate si in scopuri de marketing pentru promovarea produselor similare, sau complementare, daca ati bifat optiunea de inscriere la newsletter. In acest sens, datele vor fi procesate in partneriat cu furnizorii mentionati in “Lista furnizori” si vor fi securizate conform specificatiilor legislative in vigoare.

Solicitare generala

Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa orice solicitare prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul de contact general. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens, ori in scopul promovarii de produse similare ori complementare, daca ati bifat optiunea de inscriere la newsletter. In acest sens, datele vor fi procesate in partneriat cu furnizorii mentionati in “Lista furnizori” si vor fi securizate conform specificatiilor legislative in vigoare.

Solicitare informatii de specialitate pe site-ul www.iqindustrial.ro

Indiferent daca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa orice solicitare pe pagina noastra web www.iqindustrial.ro , prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul de inregistrare, sau prin accesarea profilului dumneavoastra personal. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens, ori in scopul promovarii de produse si teme similare ori complementare, daca bifati acceptul dumneavoastra expres in acest sens. Pentru acest scop, datele vor fi procesate in partneriat cu furnizorii mentionati in “Lista furnizori” si vor fi securizate conform specificatiilor legislative in vigoare.

Cat timp stocam datele dumneavoastra pe pagina noastra web?

Vom stoca datele dumneavoastra pana la retragerea consimtamantului (in forma si pe caile indicate in prezentul document), dupa care acestea vor fi sterse.

Drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale

In calitate de persoana vizata conform prevederilor GDPR, drepturile privind protectia datelor personale descrise la sectiunea “Drepturile dumneavoastra” de mai sus se aplica integral, inclusiv pentru datele personale colectate si procesate prin intermediul paginilor web.

Utilizarea de Cookie-uri

Ce este un Cookie?

Un Cookie este un mic fisier text care salveaza setarile de internet. Aproape fiecare pagina web foloseste aceasta tehnologie. Aceasta este descarcata de browser-ul dumneavoastra de internet la prima accesare a unei pagini web. La urmatoarea accesare a acestei pagini web cu acelasi dispozitiv, Cookie-urile si informatiile salvate sunt fie trimise inapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau catre o alta pagina web careia ii apartin (Third Party Cookie). Astfel pagina web recunoaste ca ati mai accesat o data pagina cu acest browser si variaza in unele cazuri continutul afisat.

Unele fisiere Cookie sunt foarte utile pentru ca pot imbunatati experienta utilizatorului in cazul reaccesarii respectivei pagini web. Cu conditia sa utilizati acelasi terminal si acelasi browser ca pana acum, fisierele Cookie isi amintesc, de exemplu, preferintele dumneavoastra, comunica cum utilizati o pagina si adapteaza ofertele afisate intereselor si nevoilor dumneavoastra personale. Cele mai multe Cookie-uri folosite de noi se sterg automat de pe hard disk-ul dumneavoastra dupa finalizarea sesiunii browser-ului ("Session Cookies"). In plus, folosim si Cookie-uri care raman pe hard disk-ul dumneavoastra si dupa finalizarea sesiunii. Acest lucru urmareste in principal imbunatatirea experientei utilizatorului in cazul unei noi accesari a paginii web, prin adaptarea ulterioara a paginii web la nevoile dumneavoastra personale, optimizand astfel timpul de incarcare.

Setarile dumneavoastra pentru Cookie-uri pe aceasta pagina web

Cookie-uri care nu necesita acordul dumneavoastra pe aceasta pagina web

Fisierele Cookie care sunt neaparat necesare, numite si "strictly necessary", asigura functii fara de care nu puteti utiliza corect pagina web. Aceste fisiere Cookie sunt utilizate exclusiv de noi si sunt asa-numitele First Party Cookies. Acestea sunt stocate in computerul dumneavoastra doar pentru sesiunea de browser curenta . In plus, asemenea fisiere Cookie asigura, de exemplu, la schimbarea paginii din http in https functionalitatea paginii si respectarea cerintelor de securitate cu privire la transferul de date. Nu in ultimul rand un asemenea Cookie salveaza si decizia dumneavoastra cu privire la utilizarea de Cookie-uri pe pagina noastra de web. Pentru utilizarea fisierelor Cookie neaparat necesare nu se solicita acordul dumneavoastra.

Fisierele Cookie care sunt neaparat necesare nu pot fi dezactivate cu ajutorul functiei acestei pagini. Puteti dezactiva Cookie-urile in general oricand din browser-ul dumneavoastra.