IQ Industrial / Proiecte cu bani europeni

Fonduri Europene substantiale pentru investitiile in proiecte de cercetare-dezvoltare
14.10.2015


In perioada 2014-2020 valoarea finantarii publice nerambursabile per proiect admis este cuprinsa intre 4.500.000 lei (1.000.000 EUR) si 90.000.000 lei (20.000.000 EUR)
Fondurile se vor aloca prin intermediul programului operational competitivitate in limita bugetelor disponibile fiecarei regiuni de dezvoltare in parte.

22.500.000 lei vor fi accesibili in municipiul Bucuresti, 67.500.000 lei in regiunea de Vest si judetul Ilfov si 90.000.000 lei in celelalte zone ale Romaniei (Sud-Est, Nord-Est, Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest).

Valoarea totala a unui proiect care poate beneficia de finatare (costuri eligibile si neeligibile) este plafonata la 225.000.000 lei (50.000.000 EUR).

In cadrul regiunilor Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, procentul de finantare publica din fonduri nerambursabile nu poate depasi 50% in cazul intreprinderilor mari, 60% in cazul intreprinderilor mijlocii si 70%, in cazul intreprinderilor mici.

Pentru zona de Vest si judetul Ilfov, procentele sunt 35%, 45% si 55%.

In Bucuresti, intreprinderile mari vor beneficia de 15% finatare pana la 31 decembrie 2017 si de 10% pentru restul perioadei (pana in 2020). Intreprinderile mijlocii pot obtine 25% initial si 20%, intre 2018 si 2020. Procentele aplicabile intreprinderilor mici sunt 35% si respectiv 30%.

In cadrul proiectelor care vizeaza construirea sau extinderea unor departamente de cercetare-dezvoltare, activitatile eligibile se refera la: achizitionarea de terenuri, construirea, modernizarea, extinderea sau chiar schimbarea destinatiei unei cladiri menite sa gazduiasca institute, centre sau laboratoare de cercetare-dezvoltare. Obiectivul final trebuie sa fie dotarea acestora cu aparatura, instrumente, echipamente aferente acestui tip de activitate si care sa functioneze intr-un mediu adecvat.

Una din conditiile esentiale pentru obtinerea finantarii este legata de faptul ca propunerile de proiecte trebuie sa vizeze exclusiv investitii care incorporeaza un grad ridicat de noutate, fiind in felul acesta profund diferite fata de activitatile uzuale ale companiei.

Cheltuielile eligibile se refera la:

achizitia de terenuri in vederea construirii unei cladiri destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare; aceasta cheltuiala nu trebuie, insa, sa depaseasca 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului

cheltuieli cu lucrari de constructie, modernizarea sau schimbare destinatie cladiri (maxim 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

cheltuieli pentru lucrari care sunt exceptate de la autorizare (daca este cazul)

cheltuieli pentru achizitie de active corporale (echipamente IT si pentru comunicatii, instalatii, echipamente si instrumente indepenedente pentru cercetare)

cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente) in valoare maxima de 10% din costurile totale eligibile ale investitiei initiale

cheltuieli pentru achizitia de cladiri (maxim 40% din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

Pentru obtinerea finantarii este necesara si indeplinirea unor conditii specifice si care se refera, printre altele, la:

faptul ca investitia trebuie mentinuta in regiunea beneficiara minim 5 ani (in cazul intreprinderilor mari) si 3 ani (in cazul IMM-urilor)

nu sunt premise achizitii in regim de leasing, iar echipamentele second-hand nu sunt eligibile.